שאלות ותשובות בנושא הטבות במס להורים עם ילדים

איזו הטבה במס יש לאב בגין "פעוט" (ילד שטרם מלאו לו 4 שנים בשנת המס)?
לכל האבות לפעוטות ניתנות נקודות זיכוי, כמפורט להלן : נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו  של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שנים  ושתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה. ההטבה  במס באה לידי ביטוי בהפחתה של ערך סה"כ נקודות הזיכוי מהמס החל בהתאם להכנסה. שערכה של כל נקודת זיכוי בשנת המס 2012 עומד על 215 ₪ .
ממתי ניתנת לאמהות נקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד ?
החל מיום 1.1.12 ניתנת לאמהות נקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד  עד גיל 5 . נקודת הזיכוי ניתנת לאם משנת המס שלאחר לידתו של הילד  ועד לשנת המס שבה מלאו לילד חמש שנים (זאת בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות להן זכאיות האימהות בגין כל ילד ).
מהטבה זו ייהנה גם הורה (גבר / אישה ) החי בנפרד וכן הורה יחיד שילדיו בחזקתו.
אנו הורים לילדים בגילאי שנתיים , שלוש ועשר, כמה נקודות זיכוי מגיעות לנו ?
לאם מגיעות סה"כ 5 נקודות זיכוי בגין הילדים לפי הפירוט הבא : 2  נקודות זיכוי לכל ילד בגין הילדים בני שנתיים ושלוש (כאשר מלאו לילד שנתיים או שלוש בשנת המס) ובגין הילד בן עשר נקודת זיכוי אחת. לאב מגיעות 3 נקודות זיכוי נוספות בגין "פעוט" (ילד שטרם מלאו לו 4 שנים) לפי הפירוט הבא: בגין הילד בן השנתיים - 2 נקודות זיכוי  ובגין הילד בן השלוש  - 1 נקודת זיכוי.
אנו זוג עם שני ילדים : ילד בגיל 4 וחצי ובת בגיל 3. רצינו לדעת מה הטבת המס המגיעה לנו בגין ילדינו?
לאם מגיעות 4 נקודות זיכוי – שתיים עבור כל ילד, לאב מגיעה נקודת זיכוי אחת בגין "פעוט" (ילד שטרם מלאו לו 4 שנים).
אני אב לשני ילדים: אחד בן שנתיים והשני בן שש ומשתכר כ-5,000₪ לחודש ובמשכורת זאת אני לא מגיע לסף המס - איזו הטבה במס מגיעה לי ?
מאחר שנקודות הזיכוי מופחתות מהמס בו חייב הנישום, הרי שבמקרה שלך, מאחר שאינך משלם מס לא תוכל ליהנות מנקודות הזיכוי . יחד עם זאת, אנו מציעים לך לבדוק את זכאותך לקבלת מענק הכנסה במסגרת חוק מס הכנסה שלילי, הנותן מענה לעובדים המשתכרים בין 2,040 ל-6,043 ₪ להורים לילד או שניים או המשתכרים עד 6,646 ₪ להורים לשלושה ילדים ומעלה.
לפרטים נוספים בעניין מענק הכנסה
אני בעל משתלה - עצמאי, הורה ל-2 ילדים: בני שנה וחצי ושלוש. רציתי לדעת האם גם לי מגיעות נקודות הזיכוי בגין ילדי הקטנים?
בהתאם לגילאי הילדים, אתה זכאי לנקודות הזיכוי עבור "פעוט", הניתנות לכל האבות לילדים קטנים שכירים ועצמאים כאחד.
אני שכירה ויש לי שלושה ילדים. הכנסתי נובעת מכמה מקורות ומדי שנה אני מגישה בקשה לתיאום מס. האם אקבל את נקודות הזיכוי החדשות שבהטבה להורים עובדים עם ילדים?
כמובן שכן. נקודות הזיכוי בגין הילדים, כמו כל נקודות הזיכוי, נלקחות בחשבון בעת עריכת תיאום המס.

שאלות ותשובות בנושא חינוך חינם מגיל 3

מה הם גנים ציבוריים?
גנים רשמיים - הנמצאים בבעלות רשות מקומית בהם הגננת עובדת מדינה ומקבלת את משכורתה ממשרד החינוך . גנים במוכר שאינו רשמי - בבעלות תאגיד, עמותה, חברה, הפועלים ברישיון כדין מכוח חוק פיקוח (כמו החברה למתנס"ים, ארגוני נשים, ועמותות). לגנים העונים לקריטריונים אלה יספק משרד החינוך חינוך חינם בגילאי 3-4 ובאותם גנים לא ייגבה מההורים שכר לימוד לשעות הפעילות 7:55- 13:20 .
מהן שעות הפעילות המקובלות בגנים הרשמיים?
גני הילדים פועלים בימים א'-ה', בשעות 7:55 - 14:00, וביום ו' עד השעה 12:45.
מה נחשב גן ילדים לצורך רישוי?
גן מוגדר כמסגרת שבה מצויים לפחות 10 ילדים מעל גיל 3
מה מספר הילדים המקסימלי המותר בגן ציבורי, וכמה אנשי צוות יש בגן?
מספר הילדים בגן הציבורי לא יעלה על 35 ילדים ובהתאם לאמור ברישיון הגן.
צוות גן כולל בדרך כלל גננת מנהלת גן וגננת משלימה (גננת משלימה ממלאת את מקומה של גננת מנהלת ביום החופשי שלה), סייעת וסייעת משלימה.
האם בגנים אלה הרשות מסדירה גם צהרונים ומועדוניות?
ברשויות רבות יש מערכת צהרונים שהרשות או גוף אחר מפעילים תמורת תשלום נוסף.
מי מפקח על פעילות הגנים הציבוריים?
משרד החינוך מפקח על הגנים הציבוריים באמצעות הפעלת מפקחים האחראיים על איכות החינוך ורמת התכניות המופעלות בגנים. המפקחים מוודאים שדרכי העבודה מתאימות לגיל הילדים ובוחנים את הסביבה החינוכית של הגן.
כמו כן מדריכות מטעם משרד החינוך מלוות את הגננות ומסייעות להן לשפר ולקדם את איכות עבודתן.
מהו טווח התאריכים על פיהם נקבעת זכאות הילד לחינוך חינם בשנת הלימודים התשע"ג?
כל הילדים שנולדו בין התאריכים הללו זכאים לחינוך חינם בשנת הלימודים התשע"ג:
גיל 4 - מתאריך 10 בדצמבר 2007, א' בטבת התשס"ח ועד 27 בדצמבר 2008, ל' בכסלו התשס"ט.
גיל 3 - מתאריך 28 בדצמבר 2008, א' בטבת התשס"ט ועד 17 בדצמבר 2009, ל' בכסלו התש"ע.
האם נידרש לשלם שכר לימוד בשנה הבאה? מה גובה שכר הלימוד?
על פי החלטת הממשלה הורי הילדים בגילי 3 – 4 פטורים מתשלום שכר לימוד.
האם אפשר לגבות תשלום נוסף על שעות הלימודים שהמדינה מממנת?
המדינה מממנת את חינוך הילדים החל משעה 7:55 ועד 13:20. אין לגבות כספים מההורים בגין שעות הפעילות האלה, גם אם ההורים מסכימים לשלם עבורן.